Kva betyr eigentleg namnet?

overview_hero20080909

Har du nokongong lurt på kvifor Firefox har fått det namnet det har? Eller kvifor Apple kalla musikk­spe­laren sin for nettopp iPod og ikkje f.eks. TuneyTune?

Du kan alltids leite på Wikipedia, men du kan også lese tydninga og opphavet på ti av dei hottaste namna innan dataverda på ComputerWorld si nettside. Enkelt og greitt!