Knask på ein fredag: Mai

Made By Elephant

Månaden med flest offisielle fridagar er plutseleg over og me ser allereie tilbake på den med sakn... Fortvilinga til tross, her er litt knask som kanskje kan få humøret opp på vegen att.

Denne månadens vevknask:

Eg startar friskt med eit par av dei nettsidene som har fanga mi interesse for design og gode nettløy­singar.

Om du synes enkelte av nettsidene eg presen­terar er for lette i kosten, kan du jo alltids sjekke ut kva Elektroavdelingen har å tilby av tyngde med si nettside:

Aldri ein fredag utan...

...Noreg Rundt? Det kan så vere, men i dette tilfellet er det snakk om ein god samling gratis knask i form av ikoner, skrifter og brusher til (meir eller mindre) fritt bruk:

The Wolf and the pig

Det er vel ikkje tvil om at japanarane har teft for kreative idear og detaljar når det har litt tid til overs. Stop-Motion-videoen under er eit teikn på akkurat det: