Jungeltelegrafen: Underskog

Underskog

Korleis skal du til ei kvar tid vite kva som eigentleg skjer i byen din? Tenesta Underskog har svaret.

Tenesta er eit Bengler-prosjekt, som forøvrig også har laga blogg- og nettsam­funns­te­nesta Origo. Underskog dekkjer utelivet, konsertar og hendinger i dei største byane her i landet. Praktisk? Eg vil seie det.