Det nærmar seg!

Renate og Espen

Det har vorten ei greie for venner og bekjente å byrja setningane sine med «Kor mange dagar er det att no då?» når dei møter oss. Dette er nok ein oppda­tering på kor lang/​kort tid det er att til Renate og eg skal gifta oss! I dag kan me nemleg telje at det berre er 100 dagar att!

Følg med på nettsida vår for fortlø­pande oppda­te­ringar!