Dugnad mot IE6

Firefox eat IE

Denne veka har mange større vevsider starta ein dugnad for å få brukere av Internet Explorer 6 til å skifte til ein moderne nettlesar.

Eg har slengt meg med i dugnaden for å få den 8 år gamle nettle­saren ut av maskinene til folk. Det same kan du også gjere ved å sjå på framgongs­måtar blant anna her og her. Om du er medlem av Twitter, kan du også leggje igjen din farvel til denne utdaterte nettle­saren. Det er ikkje akkurat så mange positive tilbake­dingar å sjå, men den har har som kjent ikkje fortjent så mykje betre heller:

We’ve spent so many hours together hacking CSS and banging our heads against the desk. Can’t say I’ll be sad to see you go.

agarcher

PS: Om du ser ein gul kladesj øverst på sida mi, så skjønar du kvifor folk prøvar å få deg over til ein meir moderne nettlesar som Firefox, Opera eller Safari...

PS2 (19.02.2009): Dette ser ut til å spreie seg for alle vindar i følgje denne sida.