Har du sniffa på tanken? Pt. 2

Di eiga skrift?

Datateknologien går stadig fortare framover og det vert meir og meir frie program til dispo­nering. Det var dermed ikkje overras­kande at det hadde kome til området for skrift­laging også.

Sjølvsagt er det ikkje store rom for å feinsmekke skrifta, men resul­tatet vert brukbart likevel. Skal du lage ei god skrift bør du kanskje investere i eit Skriftprogram av typen Font Creator Program eller Fontlab. Men la oss ikkje spore heilt av her, det var vel gratis skrifter frå scrath me skulle snakke om...

Nettstaden YourFonts har eit online skrift-generator der du kan skrive ut ein plansje med teikn­re­fe­ransar, skrive på med di eiga handskrift, for så å skanne det inn att for å opprette skrifta di. Det betyr at om 15-20 minutt kan du ha di eiga håndskrift på maskina di!