Sumo Paint

Sumo Paint

Er du ein av dei som savnar eit godt bilet­re­di­ge­rings­program når du skal vise/​redigere bileter på andre maskiner enn di eiga? Sumo Paint er akkurat eit slikt program.Det er tilgjen­geleg på alle maskinar som er tilkobla internett, det er nemleg nettbasert.

Du kan hente inn bileter lokalt frå maskina du sit på, eller frå din brukar­konto. Det er gratis regist­rering, og du får 1000 i kreditt når du har registrert deg. Kva dei skal brukes til, veit eg endå ikkje. Informasjonen på det området er særs begrensa.

Når det kjem til bruken av programmet er det ganske beint fram, og for dei av oss som har vore inne i eit bilet­hand­sa­mings­program før, kjenner oss fort att i bruker­grense­snittet. Du jobbar med lag, fargar og effektar som om du skulle vore i Photoshop. På same måte som du opnar bileter, kan du også lagre bilete lokal på maskinen eller i brukar­kontoen din. For sistnemnte kan du gå inn og jobbe vidare med tidlegare oppretta prosjekt.