Adobe Creative Suite 4

cs4

For de som er inter­essert i grafiske nyvin­ningar kan eg røpe via relativt sikre kilder at Adobe sin Creative Suite er på veg. Når dette skjer er heller ukjent, men den 23. september kan du få vere med på ein eksklusiv forhandstitt på kva me kan vente oss å sjå i den neste utgåva av denne pakken. Einaste du treng gjere er å registrere deg på denne sida.

Dei lokkar med at dette kan verta «Something Brilliant»...

Oppdatering, 23. september: Her kan du no lese meir av den nye program­pakken frå Adobe.