All PR er god PR?

cs_sus basert på Stord ungdomsskuleStord ungdoms­skule, i Counter-Strike-map-utgåve

Ser (og høyrer) at det er eindel snakkis omkring denne CS-banen min som er basert på Stord ungdoms­skule, etter at det er vorten kjent at eg er å sjå på konfe­ransen «Når nettene blir l@nge»HSH 7. mars. Etter at Bladet Sunnhordland tok opp «saka» med dette brettet og kva det kanskje kan få fatale konse­kvensar for nokon og einkvar, så har visst antall besøkjande til denne sida auka dramatsik (er det ikkje det dei seier i slike tilfelle?). Berre sjekk grafa under frå Google Analytics:

Google analytics

Men etter saka kom opp i avisa, så kan det kanskje virka som om det er eg som skal angripe skulen, vertfall om du søkjer på Goggle etter navnet mitt. Eller endå betre: Den fengjande stringen «Espen M. Kvalheim bombar skule». Det dukker ikkje opp mange treff, men for ameri­ka­narar som søkjer etter terror­mis­tenkte (basert på norske trussel ord som bomber og granater), ja det trur eg ikkje vil tenkje på.

Men berre for å avklare litt for dei som eventuelt fortsatt måtte lure: Nei, eg har ikkje tenkt å ta på meg mi grønne army-hue, magetaska eg fekk i kundegåve (som er forstyr­rande likt eit bombe­belte), og mine slitne terror­mis­tenkte klede, for å terro­risere noko eller nokon-som-helst...

Smil?