Typetester

Her er nettsida som kan hjelpe deg å bestemme kva skrifttype og farge du skal gå for på din neste nettside. Du kan også sammen­likne tre forskjellige utkast samtidig, side ved side.

Sjekk ut denne nettsida: typetester.maratz.com.