Sidan det er jul og greie...

Her er videoen for dei av oss som liker musikk saman med eit heftig lysshow (det er islandske hugi.is som presen­terer kvali­tets­vi­deoen):

Örlítið ýkt jólaljós (þarfnast hljóðs)

Ha ei elles fortref­fande jul!

(PS: For dei som lurte på CS-maps i gjesteboka: Who knows? Time will tell.)