Radiohead tilbake til Noreg?

Det er gått eit par år no, fire, for å vere korrekt, og me har lyst å ha gutta tilbake på scenen i fedre­landet. Så når nokre glupe hovuder sank sammen og kom på at det kunne laget ein under­skrifts­kam­panje for å få dei tilbake, ja, så synes eg det er rett og rimelig å skrive under! Du og sjølvsagt! Ikkje ta unødige omvegar, gå direkte til under­skrifts­kam­panjen!