«Møh!» sa kua og sprængdes!

Genialt enkelt plott: Mjølk kua. Men ikkje la deg lura av bonde­yrket, landlege omgiv­nader eller beitande kyr. Sjekk innom Rotten Tomatoes. Kjør spel!